Mülkiyet Meselesiyle İlgili Başkan Keskin Açıklamalarda Bulundu

400 Dönüm Daha Tapu Devri
1 Mayıs 2018
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle İş Birliği İmza Töreni Yapıldı
30 Temmuz 2018

Mülkiyet Meselesiyle İlgili Başkan Keskin Açıklamalarda Bulundu

TBMM’den 11 Mayıs 2018 tarihinde geçerek Sultanbeyli mülkiyet meselesini kesin olarak çözen ve Resmi Gazetenin 18 Mayıs 2018 tarih, 30425 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunun geçici madde 1 kapsamıyla ilgili Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin açıklamalarda bulundu.
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 11 Mayıs 2018 tarihinde geçerek Sultanbeyli mülkiyet meselesini kesin olarak çözen 7143 sayılı kanunun geçici madde 1 kapsamıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Keskin, “İlçemizin uzun yıllardır devam eden çok hisseli parsellerdeki mülkiyet sorunun çözümü aşamasında; 7143 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte yeni bir aşamaya geçilmiştir. Her ne kadar devri gerçekleşen hisseler için mülkiyet sahiplerine iletilen mesajda ‘el koyma’ ifadesi geçse de yapılan işlem geçici süre ile devir işlemidir. Yeni bir çözüm yöntemi sunan bu kanun maddesini tanımlayan bir işlem türü tapuda var olmadığı için mevcut işlem türleri içinden teknik olarak en yakın olanı seçilmiştir.”

Tüm tapu hisselerinin geçici olarak Sultanbeyli Belediyesi adına tescil edileceğini belirten Başkan Keskin, “Ardından 3402 Sayılı Kadastro Kanununun Ek-4 Maddesi kapsamında 2B alanlarında olduğu gibi fiili kullanım alanları ve kullanıcılarının tespitine yönelik çalışma yapılacaktır. Tüm kullanım alanları belirlenip tapuya tescil edildikten sonra tüm fiili kullanıcılar arsa statüsünde tescil edilmiş müstakil parsellerinin tapusunu satın almak için Sultanbeyli Belediyesine başvuru yapacaklardır. Bu noktada, bugün yapılan işlem ile tapusu Sultanbeyli Belediyesine geçen kişilerin tapuları, yerlerini karşılaması halinde kendilerine bedelsiz devredilecektir. Eğer eksik kısım var ise bu kısım için bedel alınacaktır.”

Satış bedelinin 2B arazilerinin satış bedellerinin emsal alınarak belirleneceğini ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Ödeme koşulları peşin veya taksitli olabilecektir. Gelinen noktada; olağan dışı bir mülkiyet sorunun çözümünde yeni bir yaklaşım ile çözüm bulunmasına yönelik başlatılan sürecin ilk adımı, ilk etapta belirlenen 7 adet çok hisseli parseldeki tüm hisselerin geçici olarak Sultanbeyli Belediyesine devri ile bugün başlamıştır. Belediyemiz olarak, çözümün paydaşı diğer kamu kurumları ile eşgüdüm halinde çalışarak uygulamayı en kısa sürede sonuçlandırıp, hisseli bir şekilde tarla vasfı ile bugün devri gerçekleşen yerlerin tapusunu, arsa vasfı ile müstakil bir şekilde vatandaşlarıma devretmek en önemli gündemimizdir.”

Konuyla ilgili Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bilinmelidir ki, 7143 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin yürürlüğe girmesi ile yeni bir çözüm yoluna girdiğimiz çok hisseli parseller mülkiyet sorunu için Belediyemiz tüm imkanlarını seferber etmekte; siyasi, idari ve hukuki tüm alanlarda konunun takipçisi olmaktadır. Anayasal güvence altında bulunan mülkiyet hakkının en önemli insan hakkı olduğunun bilincinde olan Belediyemiz, geçici suretle devrini aldığı hisseleri, yıllardır cefasını çeken vatandaşlarımıza yani gerçek sahiplerine en kısa sürede devretmek için çalışmalarını titizlikle ve süratle sürdürmektedir. Hep birlikte yaşadığımız İlçemizin en önemli sorunun çözümü noktasında, tapusu Belediyemize devredilen veya hisseli parsellerde mülkiyeti bulunan tüm vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte Belediyemizin resmî açıklamaları haricinde hiç bir açıklamaya veya söylentiye itibar etmemeleridir. Mülkiyet sorunu kapsamında şimdiye kadar yürüttüğümüz tüm süreçlerde olduğu gibi 7143 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi uygulaması kapsamında da aynı şeffaflık ve açıklıkta işlemlerin yürütüleceğini ifade etmek isteriz.”

Tapuların Sultanbeyli Belediyesi’nden vatandaşa devir süreci nasıl işleyecek?

1) Tapu ve Kadastro tarafından saha çalışması yapılarak fiili kullanıcılar tespit edilecek.

2) Fiili tespiti tamamlanan alanlara ilişkin satışa esas rayiç bedel tespiti yapılacak.

3) Hak sahiplerine tebligatlar yapılacak.

4) Fiili tespit sonucu hak sahipliği belirlenen alanlarda kullanıcılara doğrudan tapu devir-satış işlemleri gerçekleştirilecek.